Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacja 19.03 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna do celów testowych

Data opublikowania: 15 marca, 2019

Obsługujemy teraz kanał informacyjny detalicznej wersji testowej i kanał informacyjny wersji detalicznej systemu operacyjnego Azure Sphere. Wersja 19.03 będzie początkowo dostępna w ramach kanału informacyjnego detalicznej wersji testowej. Standardowy kanał informacyjny detalicznego systemu operacyjnego będzie nadal udostępniać wersję 19.02. Planujemy uaktualnienie jej do wersji 19.03 w ciągu dwóch tygodni.

Aby zainstalować aktualizację 19.03 w urządzeniach przed udostępnieniem jej w kanale informacyjnym detalicznego systemu operacyjnego, musisz zmienić konfigurację aktualizacji OTA w celu odbierania aktualizacji z kanału informacyjnego systemu operacyjnego detalicznej wersji testowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany konfiguracji, zobacz Set up a device group for OS evaluation (Konfigurowanie grupy urządzeń dla wersji testowej systemu operacyjnego).

Przypominamy, że jeśli urządzenie korzysta z wersji starszej niż 18.11, nie będzie można go uwierzytelnić w usłudze Azure IoT Hub za pomocą usługi DPS ani odbierać aktualizacji OTA. Aby dowiedzieć się, co zrobić w takiej sytuacji, zobacz informacje o wersji.

Jak zawsze dziękujemy klientom wersji zapoznawczej za komentarze i sugestie. Inżynierowie firmy Microsoft i specjaliści ze społeczności usługi Azure Sphere będą odpowiadać na pytania związane z produktami na naszym forum MSDN i odpowiadać na pytania w zakresie tworzenia aplikacji w witrynie Stack Overflow. Zachęcamy też do wysyłania opinii dotyczących produktów i propozycji nowych funkcji.

Odwiedź witrynę usługi Azure Sphere, aby uzyskać dokumentację i więcej informacji w zakresie rozpoczynania pracy z zestawem deweloperskim usługi Azure Sphere. Możesz też wysłać wiadomość e-mail na adres nextinfo@microsoft.com, aby zacząć korzystać z usługi Azure Sphere z przedstawicielem firmy Microsoft.

  • Azure Sphere
  • Operating System

Powiązane produkty