Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Nadchodząca zmiana dotycząca wiadomości e-mail funkcji wykrywania inteligentnego w usłudze Azure Monitor Application Insights

Data opublikowania: 11 marca, 2019

Na podstawie opinii klientów 1 kwietnia 2019 r. zmienimy domyślne role odbierające powiadomienia e-mail z funkcji wykrywania inteligentnego w usłudze Azure Monitor Application Insights. Ta funkcja proaktywnie analizuje dane telemetryczne wysyłane przez aplikację i wysyła powiadomienia w przypadku znalezienia nietypowych wzorców lub problemów.

Obecnie funkcja wykrywania inteligentnego domyślnie wysyła powiadomienia e-mail do ról właściciela, współautora i czytelnika subskrypcji. Te role często obejmują użytkowników, którzy nie biorą aktywnie udziału w monitorowaniu, co powoduje, że wielu użytkowników niepotrzebnie otrzymuje powiadomienia. Aby to poprawić, wprowadzamy zmianę, w wyniku której powiadomienia e-mail będą domyślnie wysyłane tylko do ról Czytelnik monitorowania i Współautor monitorowania.

Ta zmiana będzie mieć wpływ na wszystkie reguły wykrywania inteligentnego z wyjątkiem następujących reguł:

  • Reguły wykrywania inteligentnego oznaczone jako wersja zapoznawcza. Te reguły obecnie nie obsługują powiadomień e-mail.
  • Reguła anomalii błędów. Ta reguła będzie dotyczyć nowych ról domyślnych po zmigrowaniu jej z alertu klasycznego do ujednoliconej platformy alertów. Więcej informacji zawiera dokumentacja usługi Azure Monitor.

Aby powiadomienia e-mail wykrywania inteligentnego były wysyłane do odpowiednich użytkowników, musisz przypisać tych użytkowników do roli Czytelnik monitorowania lub Współautor monitorowania w ramach subskrypcji. Aby przypisać użytkowników do jednej z tych ról za pomocą witryny Azure Portal, wykonaj czynności opisane w artykule Dodawanie przypisania roli.

Uwaga: ta zmiana nie będzie mieć wpływu na określonych adresatów powiadomień wykrywania inteligentnego skonfigurowanych za pomocą opcji Dodatkowi adresaci wiadomości e-mail w ustawieniach reguł. Ci adresaci nadal będą otrzymywać powiadomienia e-mail.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące tej zmiany, wyślij wiadomość na adres smart-alert-feedback@microsoft.com.

  • Application Insights
  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty