Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Opcje uruchamiania źródła zdarzenia w usłudze Azure Time Series Insights Gen2

Data opublikowania: 15 kwietnia, 2021

W ramach usługi Azure Time Series Insights Gen2 udostępniono funkcję, która pozwala określić, jaką ilość istniejących wcześniej danych, jeśli w ogóle, środowisko powinno pozyskać podczas konfigurowania źródła zdarzenia. Wcześniej po połączeniu usługi Azure IoT Hub lub Azure Event Hubs ze środowiskiem usługi Azure Time Series Insights dane środowisko pozyskiwało wszystkie dane przechowywane obecnie w centrum. Migrowanie źródła zdarzenia z jednego środowiska do innego było skomplikowane i stwarzało ryzyko indeksowania zduplikowanych danych. Obecnie podczas dołączania źródła zdarzenia dostępne są następujące opcje:

  • EarliestAvailable: Pozyskiwanie wszystkich istniejących wcześniej danych przechowywanych w rozwiązaniu IoT lub centrum zdarzeń
  • EventSourceCreationTime: Rozpoczęcie pozyskiwania danych dostarczonych po utworzeniu źródła zdarzenia. Wszystkie istniejące wcześniej dane, które były przesyłane strumieniowo przed utworzeniem źródła zdarzenia, zostaną zignorowane. Jest to ustawienie domyślne w witrynie Azure Portal.
  • CustomEnqueuedTime: Twoje środowisko pozyska dane z niestandardowego czasu dodania do kolejki (UTC) do przodu. Wszystkie zdarzenia, które zostały dodane do kolejki rozwiązania IoT lub centrum zdarzeń w trakcie lub po upływie niestandardowego czasu dodania do kolejki, zostaną przechowane i zapisane. Wszystkie zdarzenia, które zostały dostarczone przed rozpoczęciem niestandardowego czasu dodania do kolejki, zostaną zignorowane.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i przykłady wizualizacji, zapoznaj się z dokumentacją.

 

  • Azure Time Series Insights
  • Features

Powiązane produkty