TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa migracji programu SQL do usługi Azure SQL Database w trybie online

Zaktualizowano: 09 stycznia, 2019

Migruj bazy danych programu SQL Server do usługi Azure SQL Database przy minimalnym przestoju za pomocą usługi Azure Database Migration Service. Przeczytaj ten samouczek, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić migrację online z lokalnego programu SQL Server lub na maszynach wirtualnych do usługi Azure SQL Database za pomocą usługi Azure Database Migration Service przy minimalnym przestoju.

 

  • Azure SQL Database
  • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
  • Services