Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa migracji usługi Amazon RDS for SQL Server do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database w trybie online

Data opublikowania: 07 lutego, 2019

Użytkownicy mogą teraz migrować usługę Amazon RDS for SQL Server do wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database przy minimalnym przestoju za pomocą ogólnie dostępnej funkcji usługi Azure Database Migration Service. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przeprowadzać migracje online z usługi Amazon RDS for SQL Server do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database przy minimalnym czasie przestoju za pomocą usługi Azure Database Migration Service, przeczytaj skojarzony samouczek w usłudze Azure Database Migration Service

Dowiedz się więcej.

  • Azure SQL Database
  • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
  • Services