TERAZ DOSTĘPNE

Azure SQL Database — Wymuszanie delegowania podsieci dla wystąpień zarządzanych

Data opublikowania: 01 kwietnia, 2020

Wdrażanie wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database w podsieciach niedelegowanych zostanie wycofane w dniu 1 maja 2020 r. Po tej dacie wystąpienia zarządzane będzie można wdrażać tylko w podsieciach delegowanych do dostawcy zasobów Microsoft.Sql\managedInstance.

Dowiedz się, jak włączyć delegowanie podsieci dla podsieci wystąpień zarządzanych.

Wdrażanie wystąpień zarządzanych w pustej podsieci

  • Jeśli wdrażasz wystąpienia zarządzane za pomocą witryny Azure Portal, wszystko jest już ustawione.
  • Jeśli wdrażasz wystąpienia zarządzane przy użyciu programu PowerShell, zapoznaj się z tym przykładem , aby uzyskać pomoc dotyczącą dostosowywania skryptów.
  • Jeśli wolisz korzystać z szablonów usługi ARM, przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać wskazówki.

Wdrażanie wystąpień zarządzanych w podsieciach, które już je zawierają

Aby delegować podsieć, która zawiera już wystąpienie zarządzane, do dostawcy zasobów Microsoft.Sql\managedInstance, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

1 lipca 2020 r. wszystkie pozostałe podsieci zawierające wystąpienia zarządzane zostaną automatycznie delegowane do dostawcy zasobów wystąpień zarządzanych.

  • Azure SQL Database
  • Management
  • Retirements

Powiązane produkty