Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usprawnianie procesów analizy danych za pomocą zdarzeń usługi ADLS Gen2 w usłudze Azure Event Grid

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Usługa Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2 może teraz publikować zdarzenia w usłudze Azure Event Grid, które zostaną przetworzone przez subskrybentów, takich jak elementy webhook oraz usługi Azure Event Hubs, Azure Functions i Logic Apps. Dzięki temu poszczególne zmiany w plikach i katalogach w usłudze ADLS Gen2 mogą być automatycznie przechwytywane i udostępniane inżynierom danych na potrzeby tworzenia zaawansowanych platform do analizy danych big data, które korzystają z architektur sterowanych zdarzeniami.

Zdarzenia, które zostaną udostępnione usłudze Azure Data Lake Storage Gen2, to BlobCreated, BlobDeleted, BlobRenamed, DirectoryCreated, DirectoryDeleted i DirectoryRenamed.

Schemat zdarzeń usługi Azure Event Grid na potrzeby usługi Blob storage

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji

  • Event Grid
  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  • Services

Powiązane produkty