Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Stream Analytics oferuje natywną obsługę formatu Parquet

Data opublikowania: 17 lipca, 2019

Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz natywną obsługę formatu Apache Parquet podczas zapisywania danych w usłudze Azure Blob Storage lub usłudze Azure Data Lake Storage Gen2. Apache Parquet to format magazynu kolumnowego dostosowany do przetwarzania zbiorczego i przetwarzania zapytań w ekosystemach danych big data. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji naszych adapterów wyjściowych.

  • Azure Data Lake Storage
  • Azure Stream Analytics
  • Azure Blob Storage
  • Features

Powiązane produkty