Pomiń nawigację

Migracja identyfikatorów GUID i zmiany nazw w usłudze Blob Storage

Data opublikowania: 23 października, 2018

1 grudnia 2018 r. ulegną zmianie identyfikatory GUID zasobów i nazwy usługi Blob Storage. Zmiana nazw nie będzie mieć wpływu na działanie obsługi. Jeśli nazwy tych identyfikatorów GUID zasobów zostały użyte w raportach, konieczne będzie ich zmodyfikowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian nazw znajdują się w poniższej tabeli.

Nazwa usługi

Nazwa regionu

Stary identyfikator GUID

Nowy identyfikator GUID

Poprzedni typ usługi

Nowy typ usługi

Poprzednia nazwa zasobu

Nowa nazwa zasobu

Stara nazwa produktu

Nowa nazwa produktu

Storage

Wschodni region Azji i Pacyfiku

be244c54-8aae-4fd4-a5d1-0dbda93f2772

09e220cf-0d8b-4f43-9c8a-e8972b7d0a06

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Storage

Wschodni region Azji i Pacyfiku

e56de096-6d48-48c1-becc-5b43cd9f1a14

2fa7fe4f-39f1-4180-a085-86fff0a7c4b8

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Storage

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

8fc68c4c-2c37-4079-8493-fea12df31298

469e1436-7ff5-48a3-b887-0641ea26cfeb

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Storage

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

23e1ac7a-73e3-48fe-80d4-27e129d74e5d

e0f55998-2c88-4887-9de7-f26d9d4466f9

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Storage

Australia Środkowa

f407f8c5-6a32-4ece-8a44-74f65eb886c1

5c7696a7-93c0-44b6-a05d-a1c05630623b

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Australia Środkowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Australia Środkowa

Storage

Australia Środkowa

75d349e0-5fff-47db-80f9-38e454170697

6a930b63-e873-4920-9aca-c410939d13b9

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Australia Środkowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Australia Środkowa

Storage

Australia Środkowa 2

42720306-696b-4058-8798-2f3c39ac8fd3

1733977e-b660-4ecf-b371-140502721f37

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Australia Środkowa 2

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Australia Środkowa 2

Storage

Australia Środkowa 2

f01ad2c6-cb73-492e-a970-f652338aab42

45a6cdbf-ff94-4b04-8193-b7f43aa805ab

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Australia Środkowa 2

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Australia Środkowa 2

Storage

Australia Wschodnia

452de456-2197-463a-b434-8d8b3cf77670

7bc37d9e-3f2c-46f3-910c-38120cd53a36

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Australia Wschodnia

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Australia Wschodnia

Storage

Australia Wschodnia

b1d1445b-213f-499a-bb19-070a2d50248a

af169c6e-0913-4386-8f3c-0928e8891c1c

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Australia Wschodnia

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Australia Wschodnia

Storage

Australia Południowo-Wschodnia

459af3c2-cf85-468d-ae77-c096858dfef5

3fbbd92c-cccc-47cc-a4b5-ff53931d85fa

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Australia Południowo-Wschodnia

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Australia Południowo-Wschodnia

Storage

Australia Południowo-Wschodnia

bf20e6b9-2040-493c-aaf3-a61ceb7de3b9

ff47e528-af8c-4d26-9596-e4b562a54061

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Australia Południowo-Wschodnia

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Australia Południowo-Wschodnia

Storage

Brazylia Południowa

2027a817-1028-4985-b30e-1f3a04930416

de4ce85e-2f69-484a-9a8b-bdb28215f028

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Brazylia Południowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Brazylia Południowa

Storage

Brazylia Południowa

5b50a2ef-bad3-4614-b502-17465754854a

88701301-f665-4721-9e16-cb68e0c64448

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Brazylia Południowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Brazylia Południowa

Storage

Kanada Środkowa

79f04bb5-2872-4b4e-84c5-c6b6006b4503

4c5a580b-d60c-4913-a60b-62e6ce7d1cff

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Kanada Środkowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Kanada Środkowa

Storage

Kanada Środkowa

87594d41-d07d-4257-be17-d4d2ee0d0132

cdd8aa1e-2d91-43e6-8733-5cab73620b82

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Kanada Środkowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Kanada Środkowa

Storage

Kanada Wschodnia

599d8114-9825-4572-a41e-6f6540eda937

02412bad-ff1d-47bd-890c-88a66fe5e445

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Kanada Wschodnia

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Kanada Wschodnia

Storage

Kanada Wschodnia

ef7de424-8c0a-43b9-9863-d82fe5e9443c

06959938-2c2f-43b1-ae83-081f20eddf59

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Kanada Wschodnia

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Kanada Wschodnia

Storage

Europa Północna

9dbadd95-5f52-454f-9002-c666a8aff87d

757e9982-59dd-4d53-b601-4cf688f0e122

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Europa Północna

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Europa Północna

Storage

Europa Północna

a5ae1d7c-12ed-495a-82b5-5eef7d45c442

fa95b168-648d-4be5-8cdb-f72a93d3a59a

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Europa Północna

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Europa Północna

Storage

Europa Zachodnia

f2b896ed-0fb5-48a5-a687-70c2f63e137b

1b9826fc-0616-451a-a926-ca42a8617b9e

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Europa Zachodnia

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Europa Zachodnia

Storage

Europa Zachodnia

15adff7b-0dab-4c00-889d-caa6d4fb31bb

4e17851a-a733-4d2f-91ce-4cabf5963024

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Europa Zachodnia

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Europa Zachodnia

Storage

Francja Środkowa

d826ea46-80d8-4a03-8186-edeecef0b096

de0d2020-650d-4179-bb27-548165061b76

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Francja Środkowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Francja Środkowa

Storage

Francja Środkowa

d15d5e1f-5780-47b9-9f84-f382310c25e1

ceed7053-c0ab-40e4-8dac-69146c58ede9

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Francja Środkowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Francja Środkowa

Storage

Francja Południowa

ad989fe1-358c-4a52-9373-906e125d4ed7

0f48970f-a7bb-4a96-b149-bf1d2be9a502

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Francja Południowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Francja Południowa

Storage

Francja Południowa

f1077299-fff4-4065-a974-03921213ca6a

02c9965a-b298-4ed5-a128-99aa725a430b

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Francja Południowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Francja Południowa

Storage

Indie Środkowe

7ba059a6-09f5-4081-b01b-915a2a3911bf

92fc91e7-0af7-41e1-9853-6a0e3581e5fc

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Indie Środkowe

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Indie Środkowe

Storage

Indie Środkowe

b8cc594c-522d-4b13-bfe9-0bdade2e94d2

9bd8178b-4f3f-496f-a755-3986ab44a190

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Indie Środkowe

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Indie Środkowe

Storage

Indie Południowe

f5fdbf6d-ce2d-4026-97cc-250e1b3d3460

05319386-3086-47c2-bebc-6035bd17013a

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Indie Południowe

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Indie Południowe

Storage

Indie Południowe

3244138c-76e9-4c90-9aab-954fde2ba7e7

fdb22853-c7f1-4ea0-8ae1-d862f7193e5b

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Indie Południowe

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Indie Południowe

Storage

Indie Zachodnie

54a328c4-82b8-4d31-96f5-565e55b2e287

0a352178-2056-4a6c-bc81-20c2e4ef61df

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Indie Zachodnie

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Indie Zachodnie

Storage

Indie Zachodnie

8cc500c7-6fad-4e0d-9c0c-d572043f3c77

8ec34965-053c-489d-8bbb-4a193e63a5ab

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Indie Zachodnie

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Indie Zachodnie

Storage

Japonia Wschodnia

81cdc11f-5653-4c41-ba45-7fb2d7db5f01

9f50e879-5dcf-4e06-92ba-4daa4e641863

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Japonia Wschodnia

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Japonia Wschodnia

Storage

Japonia Wschodnia

a8e5826f-0b33-4241-8ceb-6e94e10994bf

30886553-1f72-40b6-946e-030606c23ff2

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Japonia Wschodnia

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Japonia Wschodnia

Storage

Japonia Zachodnia

5f77822d-d647-45ca-b985-2186b0810c89

b6105229-1b6f-4d2b-866f-5244274d9bd3

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Japonia Zachodnia

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Japonia Zachodnia

Storage

Japonia Zachodnia

4d10df20-7dd5-4f8a-8ff9-2bb0a2b252fc

0e4750ae-094f-4a57-9d05-a20ab2baccb9

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Japonia Zachodnia

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Japonia Zachodnia

Storage

Korea Środkowa

6cee1889-f299-47a7-9ec4-5ccfc733427b

1572fc9e-30d9-406f-97e1-57f100a2aa32

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Korea Środkowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Korea Środkowa

Storage

Korea Środkowa

bcdcab1c-8bfd-4f14-acdb-d243e442c2ff

28e0d99a-c769-4488-a3f7-0ff084a42b01

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Korea Środkowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Korea Środkowa

Storage

Korea Południowa

271a4a43-9916-4174-a204-d9fa560e05dd

ca384764-8444-4d80-bd1e-c09ecbe19533

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Korea Południowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Korea Południowa

Storage

Korea Południowa

d93555e1-e4f3-4005-9c82-fef8361d105b

44762105-1aa0-430b-8a13-2805b3c9c671

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Korea Południowa

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Korea Południowa

Storage

Południowe Zjednoczone Królestwo

7056fbc8-1b29-4036-bf00-17a2c7d20e57

16b5849b-9c15-44c0-bfb3-a7d42a6da7f8

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Południowe Zjednoczone Królestwo

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Południowe Zjednoczone Królestwo

Storage

Południowe Zjednoczone Królestwo

21b293cd-60dc-418f-9b98-2b452ed0de09

cad80bb3-3e16-4f72-a116-922740e0d6ad

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Południowe Zjednoczone Królestwo

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Południowe Zjednoczone Królestwo

Storage

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

49369c7a-bf7b-4ad6-978b-952fc99b54a7

39ba33ab-7c19-4d90-8ca6-bb9f4732021c

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

Storage

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

c30490b2-3656-408a-8dbc-234d5de91597

d9e51424-a03f-465a-beea-ec371c0edb09

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

Storage

Środkowe stany USA

fa3849ff-c59b-4098-83ce-19d2b7951cbe

71a55e02-dd24-41d5-aaef-c13813eefbd4

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Środkowe stany USA

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Środkowe stany USA

Storage

Środkowe stany USA

8778022c-ce89-4ebf-8f3a-646bff3faf28

b7db1a94-39af-41f1-975f-ce07071c6add

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Środkowe stany USA

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Środkowe stany USA

Storage

US DoD

79e2f605-d36f-4e88-b37b-b9db7d771572

b6ce0407-e9e2-423e-9a39-fc10713b4ea3

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — US DoD

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — US DoD

Storage

US DoD

6ce58458-9288-4dbf-b9ad-89d4d9712d8b

51da79ff-50d8-4243-a2f5-4a9fc669b199

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — US DoD

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — US DoD

Storage

Wschodnie stany USA

7b5c8556-24e2-42bc-8f46-da45ac53aee4

dc904e1c-4649-441f-82d4-e73b9076d8d9

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Wschodnie stany USA

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Wschodnie stany USA

Storage

Wschodnie stany USA

14854f12-8d37-4299-842a-b0f2df82a305

b99fcec0-a080-4921-8685-16e3b6318cff

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Wschodnie stany USA

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Wschodnie stany USA

Storage

Wschodnie stany USA 2

830aab6c-b809-4ce2-8556-2adc72b0ddd5

aaaef613-418a-4a5f-af72-d224d7dee2c6

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Wschodnie stany USA 2

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Wschodnie stany USA 2

Storage

Wschodnie stany USA 2

3d7aa86c-0e9d-4139-b59f-cc5bad92b873

d2e20d26-9b33-4492-aefb-c810e51d48a7

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Wschodnie stany USA 2

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Wschodnie stany USA 2

Storage

US Gov

b7ca95bb-7b11-4a60-ae8a-66f78cce3b84

7b80d763-e938-4fbc-ab83-4c5434dc08fa

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — US Gov

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — US Gov

Storage

US Gov

8fd5f383-51d0-4903-80f6-9eb5f6c8cdb0

d7f52a06-30b0-49bf-8c33-874bdb4f87a2

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — US Gov

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — US Gov

Storage

US Gov AZ

e99fc4ed-e997-4d7b-82e1-b83ea79d1dc6

1bcffeb9-5867-4279-83df-c7d0ed9bd028

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — US Gov AZ

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — US Gov AZ

Storage

US Gov AZ

3f87fef7-87ad-4c38-a502-599cb1ac90df

e85640fe-cc6c-4fcc-9e6c-7e87edc81cb5

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — US Gov AZ

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — US Gov AZ

Storage

US Gov TX

dc45cba0-227c-45ea-b286-590e435e9763

64c34a34-440c-44dc-8975-d39924fd62c5

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — US Gov TX

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — US Gov TX

Storage

US Gov TX

e70fec78-40de-45bd-827b-dc2c027e2386

b0d3fc61-5587-4300-b0eb-dee7cc707617

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — US Gov TX

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — US Gov TX

Storage

Północno-środkowe stany USA

96c50999-57d3-47e2-b28b-63d758f84d22

a2b03ad3-b87f-4ed5-9815-cd8e996338e0

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Północno-środkowe stany USA

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Północno-środkowe stany USA

Storage

Północno-środkowe stany USA

a6123fe9-eef6-40b3-907b-ea1ba52684cb

48ab3f09-14f5-4ae6-bcf9-03490722ef74

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Północno-środkowe stany USA

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Północno-środkowe stany USA

Storage

Południowo-środkowe stany USA

b35b5025-28c3-483b-b2e4-66c604cf65b9

a18b2a2f-69fd-4c51-a8ce-0e195c258d46

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Południowo-środkowe stany USA

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Południowo-środkowe stany USA

Storage

Południowo-środkowe stany USA

8fde27a4-f37c-4af2-ab00-f53eac8f1925

27607340-9c4f-4716-bc2d-f5081c2770b4

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Południowo-środkowe stany USA

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Południowo-środkowe stany USA

Storage

Zachodnie stany USA

623ece87-17fd-488b-a642-b70be13c26ba

54de84a0-1b61-468b-82d2-07f936a914ec

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Zachodnie stany USA

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Zachodnie stany USA

Storage

Zachodnie stany USA

5a28a0dc-06ef-48ac-97d1-5787cc12d68e

ce912ed9-61fb-4d64-ad8d-13018897497f

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Zachodnie stany USA

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Zachodnie stany USA

Storage

Zachodnie stany USA 2

8377fc32-8a1a-44af-942f-0a1af85dc4d0

5323d6dc-944b-4cec-bacb-aa6b62f0793c

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Zachodnie stany USA 2

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Zachodnie stany USA 2

Storage

Zachodnie stany USA 2

d3103db5-2146-405b-9e46-342ba37f3c30

8639aab0-4871-46b7-a0b2-d96dd73cd780

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Zachodnie stany USA 2

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Zachodnie stany USA 2

Storage

Zachodnio-środkowe stany USA

7005237e-58cc-4800-9432-5cbaf104d124

1b39000c-1213-4bd1-ba1e-258c21b302e8

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie GRS w warstwie Gorąca

Magazyn geograficznie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn GRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Zachodnio-środkowe stany USA

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn GRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Zachodnio-środkowe stany USA

Storage

Zachodnio-środkowe stany USA

e3ba6ef4-8da7-4781-b3f9-34c966e06ce0

310d59f8-22ae-4e24-a742-da299163a10b

Warstwowy blokowy obiekt blob

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2

Operacje zapisu w magazynie LRS w warstwie Gorąca

Magazyn lokalnie nadmiarowy — operacje generowania listy i tworzenia kontenera

Warstwowy blokowy obiekt blob — magazyn LRS w warstwie Gorąca — operacje zapisu — Zachodnio-środkowe stany USA

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia, wersja 2 — magazyn LRS — operacje generowania listy i tworzenia kontenera — Zachodnio-środkowe stany USA

  • Azure Blob Storage
  • Services