Przejdź do głównej zawartości

Rozpoczynanie używania usługi Power BI Embedded w celu łatwego uzyskiwania dostępu do zawartości oraz jej udostępniania i dystrybuowania

Data opublikowania: 01 września, 2020

Wprowadziliśmy środowisko Power BI Embedded udostępniające więcej możliwości, takich jak wizualizacje, raporty i łatwe w obsłudze funkcje, które umożliwiają podejmowanie szybkich i świadomych decyzji w danym kontekście. Z powodu udostępnienia środowiska osadzonego wycofamy kolekcję obszarów roboczych usługi Power BI 31 sierpnia 2021 r.

Jak to na mnie wpłynie?

Po 31 sierpnia 2021 r. kolekcja obszarów roboczych usługi Power BI nie będzie działać w przypadku raportów utworzonych lub edytowanych w programie Power BI Desktop.

Aby edytować raporty usługi Power BI przy użyciu programu Power BI Desktop, użyj wersji programu Power BI Desktop wydanej przed czerwcem 2020 r. Raporty edytowane/utworzone później niż w czerwcu 2020 r. będą korzystać z rozszerzonych metadanych zestawu danych, które nie są obsługiwane w kolekcji obszarów roboczych usługi Power BI.

Wersje programu Power BI Desktop z czerwca 2020 r. to:

Jakie działania muszę podjąć?

Już dziś przeprowadź migrację do usługi Power BI Embedded. Dowiedz się więcej o usłudze Power BI Embedded oraz o tym, w jaki sposób można migrować zawartość kolekcji obszarów roboczych usługi Power BI do usługi Power BI Embedded

  • Retirements