TERAZ DOSTĘPNE

Ogólna dostępność: usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

Data opublikowania: 22 marca, 2018

Usługa Azure Load Balancer w wersji Standardowa jest teraz ogólnie dostępna we wszystkich regionach publicznych.

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa może być używana do skalowania aplikacji i generowania wysokiej dostępności dzięki użyciu wdrożeń publicznych i wewnętrznych. Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa oferuje odporność i łatwość użycia wszystkich zasobów maszyn wirtualnych wewnątrz sieci wirtualnej. Obsługuje ona scenariusze ruchu przychodzącego i wychodzącego, udostępnia małe opóźnienia i wysoką przepływność oraz skaluje nawet miliony przepływów dla wszystkich aplikacji TCP i UDP. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Load Balancer w warstwie Standardowa, zobacz Standard Load Balancer overview (Omówienie usługi Load Balancer w warstwie Standardowa).

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi stref dostępności, zobacz Standard Load Balancer and Availability Zones (Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa i strefy dostępności).

Aby uzyskać informacje na temat reguł równoważenia obciążenia dla portów wysokiej dostępności, zobacz High availability ports overview (Omówienie portów wysokiej dostępności).

  • Load Balancer
  • Virtual Network