Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Metadane usługi Load Balancer w warstwie Standardowa i adresów IP są teraz dostępne za pośrednictwem usługi Azure Instance Metadata Service (IMDS)

Data opublikowania: 15 lutego, 2021

Metadane publicznych adresów IP w warstwie Standardowa i usługi Load Balancer w warstwie Standardowa można teraz pobrać za pomocą usługi Azure Instance Metadata Service (IMDS). Metadane są dostępne z poziomu uruchomionych wystąpień maszyn wirtualnych i wystąpień zestawów skalowania maszyn wirtualnych. Metadanych możesz używać do zarządzania swoimi maszynami wirtualnymi.

Dostępne metadane obejmują:

  • Publiczny adres IP w warstwie Standardowa oraz prywatny adres IP wystąpienia maszyny wirtualnej.
  • Adresy IP frontonu usługi Azure Load Balancer w warstwie Standardowa połączonej z wystąpieniem maszyny wirtualnej.
  • Reguły ruchu przychodzącego usługi Azure Load Balancer w warstwie Standardowa, które mają zastosowanie do wystąpienia maszyny wirtualnej.
  • Reguły ruchu wychodzącego usługi Azure Load Balancer w warstwie Standardowa, które mają zastosowanie do wystąpienia maszyny wirtualnej.

Dowiedz się więcej.

  • Równoważenie obciążenia
  • Features

Powiązane produkty