Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure SQL Database — Hiperskala — przezroczyste szyfrowanie danych za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta jest teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 10 czerwca, 2020

Przezroczyste szyfrowanie danych (TDE, Transparent Data Encryption) ułatwia ochronę usługi Azure SQL Database, wystąpienia zarządzanego Azure SQL oraz usługi Synapse SQL w usłudze Azure Synapse Analytics przed zagrożeniem przez złośliwe działanie w trybie offline, szyfrując dane magazynowane.

W przypadku warstwy usługi Hiperskala w usłudze Azure SQL Database obsługa szyfrowania TDE z użyciem usługi Bring Your Own Key jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Szyfrowanie TDE z użyciem usługi BYOK zapewnia klientom pełną i szczegółową kontrolę nad używaniem klucza szyfrowania bazy danych i zarządzaniem nim (nazywanym także ochroną szyfrowania TDE) oraz umożliwia centralne zarządzanie kluczami w usłudze Azure Key Vault.

Dowiedz się więcej.

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Security