Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa Asystenta migracji do programu SQL Server dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 07 lutego, 2019

Obsługa Asystenta migracji do programu SQL Server dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database jest teraz ogólnie dostępna

Wykorzystaj ogólnie dostępne funkcje w wersji 8.0 Asystenta migracji do programu SQL Server w celu migrowania z baz danych Oracle, MySQL, DB2 i SAP ASE (Sybase) na platformę wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database. Najnowsza wersja Asystenta migracji do programu SQL Server umożliwia użytkownikom przeprowadzenie oceny, przekonwertowanie schematu i przeniesienie danych do w pełni zarządzanej usługi bazy danych w chmurze.

Dowiedz się więcej

  • Azure SQL Database
  • SDK and Tools
  • Services