Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Funkcja Spatial Operations w usłudze Azure Maps jest już ogólnie dostępna

Data opublikowania: 07 czerwca, 2019

Funkcja Spatial Operations usługi Azure Maps pobiera informacje o lokalizacji i analizuje je na bieżąco, aby informować klientów o trwających aktualnie wydarzeniach w czasie i przestrzeni, co umożliwia analizę niemal w czasie rzeczywistym oraz modelowanie predykcyjne wydarzeń. Funkcja Spatial Operations obejmuje następujące usługi:

Wirtualne grodzenie. Funkcja wirtualnego grodzenia tworzy „niewidzialne ogrodzenie” wokół określonego obszaru. Takie „ogrodzenia” istnieją jako współrzędne w kształcie modyfikowalnych wielokątów i mogą być skojarzone z ograniczeniami czasowymi, co umożliwia ich ocenianie tylko wtedy, gdy jest to istotne. Ponadto wirtualne ogrodzenia można przechowywać również w usłudze Azure Maps Data Service. Dzięki integracji z usługą Azure Event Grid możesz tworzyć powiadomienia zawsze, gdy pozycja obiektu zmienia się względem wirtualnego ogrodzenia, na przykład podczas wejścia, wyjścia lub zmiany odległości od wirtualnego ogrodzenia.

Bufor. Umożliwia tworzenie obszarów wokół punktów, linii i wielokątów na podstawie podanej odległości. Możesz na przykład zdefiniować obszar w pobliżu linii energetycznych, który powinien być wolny od roślinności, lub utworzyć bufory tras na potrzeby zarządzania flotą w celu obsługi przypadków zmiany trasy.

Najbliższy punkt. Ta funkcja zwraca najbliższe punkty pomiędzy punktem wyjściowym a podaną kolekcją punktów. Można jej użyć do szybkiego znajdowania najbliższych sklepów czy stacji ładowania, a w scenariuszach mobilności — do identyfikowania najbliższych urządzeń.

Długość ortodromy. Zwraca ortodromę, czyli najmniejszą odległość pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli. W kontekście usługi dostarczania za pomocą dronów ten interfejs API może posłużyć do obliczania odległości w linii prostej pomiędzy punktem początkowym a punktem docelowym, biorąc pod uwagę krzywiznę Ziemi, co umożliwia bardziej precyzyjne szacowanie czasu dostawy i optymalizację działalności.

Punkt na wielokącie. Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy dana lokalizacja znajduje się wewnątrz danego zbioru geometrii Polygon lub MultiPolygon. Możesz na przykład użyć interfejsu API punktu na wielokącie w celu określenia, czy dom na sprzedaż znajduje się w obszarze wybranym przez klienta.

Przeczytaj blog

  • Azure Maps
  • Features
  • Services

Powiązane produkty