Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Funkcja usuwania nietrwałego obiektów blob dla usługi Azure Data Lake Storage jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 16 grudnia, 2021

Funkcja usuwania nietrwałego obiektów blob dla usługi Azure Data Lake Storage jest teraz ogólnie dostępna. Ta funkcja chroni pliki i katalogi przed przypadkowym usunięciem, zachowując usunięte dane w systemie przez określony czas. Podczas okresu przechowywania możesz przywrócić obiekt nietrwale usunięty, tj. plik lub katalog, do jego stanu w momencie usunięcia. Po wygaśnięciu okresu przechowywania obiekt zostanie trwale usunięty. 

Wszystkie nietrwale usunięte pliki i katalogi są rozliczane z taką samą stawką jak aktywne pliki i katalogi do momentu wygaśnięcia okresu przechowywania. 

Ta funkcja jest teraz ogólnie dostępna we wszystkich publicznych regionach.  

Więcej informacji na temat tej funkcji i sposobu jej używania można znaleźć tutaj — Pojęcie usuwania nietrwałego obiektów blob, Jak włączyć usuwanie nietrwałe obiektów blob, Jak zarządzać nietrwale usuniętymi obiektami blob i je przywracać

 

  • Azure Data Lake Storage
  • Konta magazynu
  • Azure Blob Storage
  • Features

Powiązane produkty