Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 38 (lipiec 2019 r.)

Data opublikowania: 31 lipca, 2019

Pakiet zbiorczy aktualizacji 38

Ta aktualizacja udostępnia poprawki błędów i linki do pobrania najnowszych wersji następujących składników usługi Site Recovery:

  • Ujednolicony instalator/agent mobilności usługi Site Recovery (9.26.5269.1) dla komputerów z systemami Windows/CentOS/Ubuntu — służący do replikacji danych z programu VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure
  • Serwer konfiguracji usługi Site Recovery (5.1.4500.0)
  • Dostawca usługi Site Recovery (5.1.4500.0) — służący do replikacji danych z funkcji Hyper-V na platformę Azure
  • Agent usługi Azure Recovery Services (2.0.9165.0) — służący do replikacji danych z funkcji Hyper-V na platformę Azure.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB 4513507.

  • Azure Site Recovery
  • Features

Powiązane produkty