TERAZ DOSTĘPNE

Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 30

Data opublikowania: 18 października, 2018

Pakiet zbiorczy aktualizacji 30 dla usługi Azure Site Recovery jest już dostępny. Zawiera on nowe wersje następujących składników:

  • Ujednolicony instalator/agent mobilności usługi Microsoft Azure Site Recovery (9.19.5007.1) — służący do replikacji danych z programu VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery (5.1.3650) — służący do replikacji danych z funkcji Hyper-V na platformę Azure/do lokacji dodatkowej.
  • Agent usługi Microsoft Azure Recovery Services (2.0.9139.0) — służący do replikacji danych z funkcji Hyper-V na platformę Azure.

Pakiet zbiorczy można zastosować na urządzeniach z następującym oprogramowaniem:

  • Ujednolicony instalator w wersji 9.15.4860.1 lub nowszej.
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery dla programu System Center VMM w wersji 3.3.x.x.
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery 5.1.3200.0 lub nowszy.
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery dla funkcji Hyper-V 4.6.xx.

Aby uzyskać więcej informacji o poprawkach pakietu zbiorczego i instrukcje instalacji, przeczytaj artykuł KB 4468181.

 

  • Azure Site Recovery
  • Services

Powiązane produkty