TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Site Recovery: udostępniona obsługa dużych dysków (do 8 TB)

Data opublikowania: 23 lipca, 2019

Dyski danych o pojemności do 8 TB można teraz chronić przy użyciu usługi Azure Site Recovery. Ta możliwość jest dostępna na wszystkich maszynach wirtualnych platformy Azure na dyskach zarządzanych, a także na wszystkich maszynach replikowanych do dysków zarządzanych na platformie Azure. Funkcja ta jest wdrażana we wszystkich publicznych obszarach geograficznych. W tym tygodniu jej zasięg zostanie rozszerzony do chmur krajowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Macierz obsługi usługi Azure Site Recovery.

  • Azure Site Recovery
  • Features
  • Services

Powiązane produkty