Pomiń nawigację

Ważne aktualizacje usług Azure Cognitive Services

Data opublikowania: 07 maja, 2019

W związku z ewolucją portfela produktów w usługach Cognitive Services wprowadzamy nową kategorię o nazwie Decyzja.  Wprowadzamy też nowe usługi i funkcje w kategoriach Przetwarzanie obrazów, Mowa i Język. Ponadto stale udostępniamy kolejne usługi Cognitive Services na urządzeniach brzegowych oraz w infrastrukturze lokalnej przy użyciu kontenerów.

Przeczytaj blog

  • Azure Cognitive Services
  • Features

Powiązane produkty