Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dyski udostępnione są teraz dostępne w usłudze Azure Disk Storage

Data opublikowania: 21 lipca, 2020

Dyski udostępnione to funkcja usługi Azure Disk Storage, która umożliwia dołączenie jednego dysku do wielu maszyn wirtualnych. Dzięki temu można uruchamiać najbardziej wymagające aplikacje dla przedsiębiorstw (na przykład klastrowane bazy danych, równoległe systemy plików, trwałe kontenery i aplikacje uczenia maszynowego) w chmurze, bez konieczności rezygnowania z dobrze znanych wzorców wdrażania funkcji szybkiego przejścia do trybu failover i wysokiej dostępności.

Dyski udostępnione są teraz dostępne dla dysków SSD usługi Azure Disk Storage w warstwie Ultra i Premium i oferują szereg opcji magazynu blokowego w celu zoptymalizowania kosztów i wydajności. Ułatwiają one również migrację na platformę Azure aplikacji takich jak: 

  • wystąpienia klastrów trybu failover programu SQL Server, serwery plików skalowane w poziomie oraz rozwiązania SAP ASCS/SCS w systemie Windows Server 2008 lub nowszym; 

  • aplikacje systemu Linux w systemie GFS2 lub OCFS2 lub aplikacje rozproszone wykorzystujące odgradzanie we/wy w systemie RHEL HA 8 lub nowszym, SUSE SLE HA 15 lub nowszym oraz Ubuntu 18.04 lub nowszym.

Dowiedz się więcej na temat dysków udostępnionych platformy Azure.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog dotyczący dysków udostępnionych w wersji ogólnie dostępnej.

  • Dyski zarządzane
  • Features

Powiązane produkty