Ustawianie niestandardowych właściwości metadanych dla danych wyjściowych usługi Stream Analytics

Opublikowano: sobota, 6 kwietnia 2019

Usługa Stream Analytics umożliwia teraz użytkownikom dołączanie kolumn zapytań do wiadomości wychodzących jako właściwości użytkownika. Ułatwia to przetwarzanie, raportowanie itp. w strumieniu wychodzącym. Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

 

  • Azure Stream Analytics
  • Azure IoT Hub
  • Event Hubs
  • Features