W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Środowisko uruchomieniowe i zestaw SDK usługi Service Fabric w wersji 6.5 są w trakcie opracowywania

Data opublikowania: 15 kwietnia, 2019

Środowisko uruchomieniowe i zestaw SDK usługi Service Fabric w wersji 6.5 zawierają nowe funkcje, ulepszenia i poprawki błędów.
Obejmuje to ogólną dostępność m.in. następujących funkcji będących obecnie w wersji zapoznawczej:

  • Obsługa aplikacji i usług jako zasobów usługi ARM
  • Integracja tożsamości zarządzanych z aplikacjami
  • Obsługa klastrów uwzględniających strefy dostępności i klastrów z różnych stref dostępności

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Service Fabric.

  • Service Fabric
  • Features

Powiązane produkty