Wpływ nazewnictwa i identyfikatora GUID zasobu usługi Service Bus dla klientów rządowych USA

Zaktualizowano: 22 kwietnia, 2019

1 czerwca 2019 r. zmienią się identyfikatory GUID (nazywane także identyfikatorami mierników) i nazwy mierników dla usługi Azure Service Bus. Nie wpłynie to na ceny. Identyfikatory GUID globalne i przeznaczone dla Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych zostaną rozbite na regiony rządu USA. Klienci z umowami EA zauważą zmiany nazw produktów. Do nazewnictwa identyfikatorów GUID jednostki obsługi komunikatów Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych zostanie także dodana nazwa „Premium”.

Informacje dotyczące zmian całego nazewnictwa i identyfikatorów GUID zasobów znajdują się w poniższej tabeli. 

Stary identyfikator GUID zasobu (identyfikator miernika)

Nowy identyfikator GUID zasobu (identyfikator miernika)

Nazwa usługi

Typ usługi

Poprzednia nazwa zasobu

Nowa nazwa zasobu

Poprzednia nazwa regionu

Nowa nazwa regionu

Stara bezpośrednia jednostka miary

Nowa bezpośrednia jednostka miary

Stara nazwa produktu

Nowa nazwa produktu

3c5657c6-28c7-49f0-9456-9a165161954d

fc01537a-5b9a-4a8c-9af3-f7921c8d76c8

Service Bus

 

Podstawowa — operacje obsługi komunikatów

(Bez zmian)

Cały świat

Rząd USA

1 mln

(Bez zmian)

Service Bus — Podstawowa — operacje obsługi komunikatów

Service Bus — Podstawowa — operacje obsługi komunikatów — US Gov

3c5657c6-28c7-49f0-9456-9a165161954d

4f87e6f1-f45c-4955-93a5-09f197db2168

Service Bus

 

Podstawowa — operacje obsługi komunikatów

(Bez zmian)

Cały świat

US Gov AZ

1 mln

(Bez zmian)

Service Bus — Podstawowa — operacje obsługi komunikatów

Service Bus — Podstawowa — operacje obsługi komunikatów — US Gov Arizona

3c5657c6-28c7-49f0-9456-9a165161954d

e892a099-3b73-4b9c-b2c4-e2da94a9e1bd

Service Bus

 

Podstawowa — operacje obsługi komunikatów

(Bez zmian)

Cały świat

US Gov TX

1 mln

(Bez zmian)

Service Bus — Podstawowa — operacje obsługi komunikatów

Service Bus — Podstawowa — operacje obsługi komunikatów — US Gov Teksas

3c5657c6-28c7-49f0-9456-9a165161954d

dfea3c09-23f1-4ff9-af32-085e5e9fa4ac

Service Bus

 

Podstawowa — operacje obsługi komunikatów

(Bez zmian)

Cały świat

US DoD

1 mln

(Bez zmian)

Service Bus — Podstawowa — operacje obsługi komunikatów

Service Bus — Podstawowa — operacje obsługi komunikatów — US DoD

0d6714cd-bc0a-4511-9f39-37c5e91004bf

ba65b668-5e55-4629-8db8-f2706970eb10

Service Bus

 

Połączenia hybrydowe — transfer danych

(Bez zmian)

Cały świat

US DoD

1 GB

(Bez zmian)

Service Bus — Połączenia hybrydowe — transfer danych

Service Bus — Połączenia hybrydowe — transfer danych — US DoD

0d6714cd-bc0a-4511-9f39-37c5e91004bf

69c3671e-084f-4d5f-b1e8-bd0eed486244

Service Bus

 

Połączenia hybrydowe — transfer danych

(Bez zmian)

Cały świat

US Gov TX

1 GB

(Bez zmian)

Service Bus — Połączenia hybrydowe — transfer danych

Service Bus — Połączenia hybrydowe — transfer danych — US Gov Teksas

0d6714cd-bc0a-4511-9f39-37c5e91004bf

018f565a-2de7-431e-84b6-2224d473e888

Service Bus

 

Połączenia hybrydowe — transfer danych

(Bez zmian)

Cały świat

US Gov AZ

1 GB

(Bez zmian)

Service Bus — Połączenia hybrydowe — transfer danych

Service Bus — Połączenia hybrydowe — transfer danych — US Gov Arizona

0d6714cd-bc0a-4511-9f39-37c5e91004bf

165d40e1-679b-4809-934d-650348a1152b

Service Bus

 

Połączenia hybrydowe — transfer danych

(Bez zmian)

Cały świat

Rząd USA

1 GB

(Bez zmian)

Service Bus — Połączenia hybrydowe — transfer danych

Service Bus — Połączenia hybrydowe — transfer danych — US Gov

238bc0f8-d9a0-4260-86d1-04deeef23538

f76b8255-2a70-4fa9-b085-e833dd4b48ca

Service Bus

 

Połączenia hybrydowe — jednostka odbiornika

(Bez zmian)

Cały świat

US DoD

1 godzina

(Bez zmian)

Service Bus — Połączenia hybrydowe — jednostka odbiornika

Service Bus — Połączenia hybrydowe — jednostka odbiornika — US DoD

238bc0f8-d9a0-4260-86d1-04deeef23538

bc784a1c-d3f8-461d-8e93-5fa1fc1bd3e9

Service Bus

 

Połączenia hybrydowe — jednostka odbiornika

(Bez zmian)

Cały świat

US Gov TX

1 godzina

(Bez zmian)

Service Bus — Połączenia hybrydowe — jednostka odbiornika

Service Bus — Połączenia hybrydowe — jednostka odbiornika — US Gov Teksas

238bc0f8-d9a0-4260-86d1-04deeef23538

4cac718f-d5a0-441b-902c-de2ebd761750

Service Bus

 

Połączenia hybrydowe — jednostka odbiornika

(Bez zmian)

Cały świat

Rząd USA

1 godzina

(Bez zmian)

Service Bus — Połączenia hybrydowe — jednostka odbiornika

Service Bus — Połączenia hybrydowe — jednostka odbiornika — US Gov

238bc0f8-d9a0-4260-86d1-04deeef23538

5700e09e-1a01-4c12-a1f4-6665ddae5f58

Service Bus

 

Połączenia hybrydowe — jednostka odbiornika

(Bez zmian)

Cały świat

US Gov AZ

1 godzina

(Bez zmian)

Service Bus — Połączenia hybrydowe — jednostka odbiornika

Service Bus — Połączenia hybrydowe — jednostka odbiornika — US Gov Arizona

0772164b-764c-4248-b9bf-4611400a353b

84d6b149-f0bd-4d52-bb9b-16dd647b76a1

Service Bus

 

Jednostka obsługi komunikatów

Jednostka obsługi komunikatów w warstwie Premium

US DoD

Rząd USA

1/godz.

(Bez zmian)

Service Bus — jednostki obsługi komunikatów — US DoD

Service Bus — Premium — jednostki obsługi komunikatów — US Gov

0772164b-764c-4248-b9bf-4611400a353b

f37ed273-2184-4050-9662-fad2227684c1

Service Bus

 

Jednostka obsługi komunikatów

Jednostka obsługi komunikatów w warstwie Premium

US DoD

US Gov AZ

1/godz.

(Bez zmian)

Service Bus — jednostki obsługi komunikatów — US DoD

Service Bus — Premium — jednostki obsługi komunikatów — US Gov Arizona

0772164b-764c-4248-b9bf-4611400a353b

16a3561e-bd47-4527-8794-ff81ac9bb55c

Service Bus

 

Jednostka obsługi komunikatów

Jednostka obsługi komunikatów w warstwie Premium

US DoD

US Gov TX

1/godz.

(Bez zmian)

Service Bus — jednostki obsługi komunikatów — US DoD

Service Bus — Premium — jednostki obsługi komunikatów — US Gov Teksas

1df35d2c-ad4f-47a3-ae7c-af273d39f0fa

add7cfcb-620a-46e4-bf28-9bc89c23512f

Service Bus

 

Jednostka podstawowa w warstwie Standardowa

(Bez zmian)

US DoD

Rząd USA

1/miesiąc

1/godz.

Service Bus — Standardowa — jednostki podstawowe — US DoD

Service Bus — Standardowa — jednostki podstawowe — US Gov

1df35d2c-ad4f-47a3-ae7c-af273d39f0fa

9b342eb3-69e8-4af7-b778-a268cba4a5b4

Service Bus

 

Jednostka podstawowa w warstwie Standardowa

(Bez zmian)

US DoD

US Gov AZ

1/miesiąc

1/godz.

Service Bus — Standardowa — jednostki podstawowe — US DoD

Service Bus — Standardowa — jednostki podstawowe — US Gov Arizona

1df35d2c-ad4f-47a3-ae7c-af273d39f0fa

bed040d5-a348-4c69-8e44-d90eabed14c2

Service Bus

 

Jednostka podstawowa w warstwie Standardowa

(Bez zmian)

US DoD

US Gov TX

1/miesiąc

1/godz.

Service Bus — Standardowa — jednostki podstawowe — US DoD

Service Bus — Standardowa — jednostki podstawowe — US Gov Teksas

2a9992f8-e914-490b-a7a6-6d21ba55acda

05a811c4-f41f-4e92-9e44-b980b4b15ee8

Service Bus

 

Standardowa — operacje obsługi komunikatów

(Bez zmian)

Cały świat

Rząd USA

1 mln

(Bez zmian)

Service Bus — Standardowa — operacje obsługi komunikatów

Service Bus — Standardowa — operacje obsługi komunikatów — US Gov

2a9992f8-e914-490b-a7a6-6d21ba55acda

97c41fe9-9f43-4147-b0ae-002d3977b73e

Service Bus

 

Standardowa — operacje obsługi komunikatów

(Bez zmian)

Cały świat

US Gov AZ

1 mln

(Bez zmian)

Service Bus — Standardowa — operacje obsługi komunikatów

Service Bus — Standardowa — operacje obsługi komunikatów — US Gov Arizona

2a9992f8-e914-490b-a7a6-6d21ba55acda

ab8529e3-08b6-44c3-8fb1-cb9fd6e58a5f

Service Bus

 

Standardowa — operacje obsługi komunikatów

(Bez zmian)

Cały świat

US Gov TX

1 mln

(Bez zmian)

Service Bus — Standardowa — operacje obsługi komunikatów

Service Bus — Standardowa — operacje obsługi komunikatów — US Gov Teksas

2a9992f8-e914-490b-a7a6-6d21ba55acda

3440c0ea-7895-4ca1-9180-22de2fff6b0a

Service Bus

 

Standardowa — operacje obsługi komunikatów

(Bez zmian)

Cały świat

US DoD

1 mln

(Bez zmian)

Service Bus — Standardowa — operacje obsługi komunikatów

Service Bus — Standardowa — operacje obsługi komunikatów — US DoD

dbb918c6-1fa9-4f27-a5ef-8f65c59ca333

da46ea45-6157-4f02-b73f-35283b4f3048

Service Bus

 

WCF Relay

(Bez zmian)

Cały świat

Rząd USA

100 godzin

(Bez zmian)

Service Bus — WCF Relay — przekaźnik

Service Bus — WCF Relay — przekaźnik — US Gov

dbb918c6-1fa9-4f27-a5ef-8f65c59ca333

c50331b7-7fa2-4f03-b56e-283ee2bd8e4d

Service Bus

 

WCF Relay

(Bez zmian)

Cały świat

US Gov AZ

100 godzin

(Bez zmian)

Service Bus — WCF Relay — przekaźnik

Service Bus — WCF Relay — przekaźnik — US Gov Arizona

dbb918c6-1fa9-4f27-a5ef-8f65c59ca333

b80b3e0b-1401-49b0-9307-97dc6a2ef54c

Service Bus

 

WCF Relay

(Bez zmian)

Cały świat

US Gov TX

100 godzin

(Bez zmian)

Service Bus — WCF Relay — przekaźnik

Service Bus — WCF Relay — przekaźnik — US Gov Teksas

dbb918c6-1fa9-4f27-a5ef-8f65c59ca333

0a275a98-f96b-4498-aa89-bba05fc285db

Service Bus

 

WCF Relay

(Bez zmian)

Cały świat

US DoD

100 godzin

(Bez zmian)

Service Bus — WCF Relay — przekaźnik

Service Bus — WCF Relay — przekaźnik — US DoD

caa99e81-fbba-459b-a269-36d39b4a7472

db921323-8917-4d89-9a13-f2a368c8bd70

Service Bus

 

WCF Relay — komunikaty

(Bez zmian)

Cały świat

Rząd USA

10 000

(Bez zmian)

Service Bus — WCF Relay — komunikaty

Service Bus — WCF Relay — komunikaty — US Gov

caa99e81-fbba-459b-a269-36d39b4a7472

e1a12a42-88e9-401d-980c-4ba696177aea

Service Bus

 

WCF Relay — komunikaty

(Bez zmian)

Cały świat

US Gov AZ

10 000

(Bez zmian)

Service Bus — WCF Relay — komunikaty

Service Bus — WCF Relay — komunikaty — US Gov Arizona

caa99e81-fbba-459b-a269-36d39b4a7472

5269bc14-70b1-4430-aa6c-146c4834e49a

Service Bus

 

WCF Relay — komunikaty

(Bez zmian)

Cały świat

US Gov TX

10 000

(Bez zmian)

Service Bus — WCF Relay — komunikaty

Service Bus — WCF Relay — komunikaty — US Gov Teksas

caa99e81-fbba-459b-a269-36d39b4a7472

a946a765-ed84-4364-851d-dd0802e5e226

Service Bus

 

WCF Relay — komunikaty

(Bez zmian)

Cały świat

US DoD

10 000

(Bez zmian)

Service Bus — WCF Relay — komunikaty

Service Bus — WCF Relay — komunikaty — US DoD

  • Services