Przejdź do głównej zawartości

Zmiany nazw jednostek obsługi komunikatów usługi Service Bus w warstwie Premium

Data opublikowania: 26 marca, 2019

1 kwietnia 2019 r. nazwy jednostek obsługi komunikatów usługi Azure Service Bus w warstwie Premium zmienią się. Szczegółowe informacje dotyczące zmian nazw znajdują się w poniższej tabeli.

Identyfikator GUID zasobu

Nazwa usługi

Typ usługi

Poprzednia nazwa zasobu

Nowa nazwa zasobu

Nazwa regionu

Jednostka miary EA

Poprzednia nazwa produktu (nazwa w portalu EA)

Nowa nazwa produktu (nazwa w portalu EA)

176d7148-0033-48c7-8b18-7af4a9d1dca7

Service Bus

 

Jednostka obsługi komunikatów

Jednostka obsługi komunikatów w warstwie Premium

Cały świat

10/godz.

Service Bus — jednostki obsługi komunikatów

Service Bus — jednostki obsługi komunikatów w warstwie Premium

  • Komunikaty usługi Service Bus
  • Services