Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Konfiguracja podsieci wspomagana przez usługę dla wystąpienia zarządzanego w usłudze Azure SQL Database jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 15 października, 2019

W celu spełnienia wymagań klientów dotyczących zabezpieczeń i możliwości zarządzania, wystąpienie zarządzane, czyli opcja wdrożenia usługi Azure SQL Database, przechodzi z ręcznej konfiguracji podsieci na konfigurację wspomaganą przez usługę (w wersji zapoznawczej).

W przypadku konfiguracji podsieci wspomaganej przez usługę użytkownik kontroluje ruch danych, a wystąpienie zarządzane zapewnia niezakłócony przepływ ruchu zarządzania. Ta konfiguracja umożliwia również stosowanie ulepszonych zasad zabezpieczeń sieci.

Wersja zapoznawcza jest dostępna w regionach Wschodnie stany USA i Zachodnie stany USA.

Dowiedz się więcej o konfiguracji podsieci wspomaganej przez usługę.

  • Compliance
  • Features
  • Management
  • Security