W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wkrótce zostanie udostępniona konsola szeregowa dla chmury Azure Government

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

W chmurze dla instytucji rządowych zostanie wkrótce udostępniona konsola szeregowa platformy Azure, wyposażona w te same funkcje oraz graficzny interfejs użytkownika. Zapewnia ona prostą integrację z witryną Azure Portal, co ułatwia rozwiązywanie problemów po włączeniu diagnostyki maszyn wirtualnych.

Konsola szeregowa w witrynie Azure Portal zapewnia dostęp do konsoli tekstowej dla maszyn wirtualnych i wystąpień zestawów skalowania maszyn wirtualnych z systemem Linux lub Windows. Połączenie szeregowe umożliwia komunikację za pośrednictwem portu szeregowego ttyS0 lub COM1 maszyny wirtualnej albo wystąpienia zestawu skalowania maszyn wirtualnych niezależnie od stanu sieci bądź systemu operacyjnego. Z konsoli szeregowej mogą korzystać (za pośrednictwem witryny Azure Portal) tylko użytkownicy, którzy mają dostęp do maszyny wirtualnej lub zestawu skalowania maszyn wirtualnych na poziomie współautora bądź wyższym.

Dowiedz się więcej

  • Features