W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Tonacja analizy tekstu usług Cognitive Services w wersji 3 dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 10 lipca, 2019

Opublikowano najnowszą wersję funkcji analizy tonacji do funkcji analizy tekstu, która stanowi część usług Azure Cognitive Services. Funkcja ta obsługuje język angielski i jest dostępna w trzech regionach: Kanada Środkowa, Azja Wschodnia i Środkowe stany USA. Obsługa innych języków i regionów zostanie dodana w przyszłych wersjach.

Nowy model zapewnia następujące ulepszenia:

  • Ulepszona dokładność: ​ znacznie lepsze niż w poprzednich wersjach wykrywanie pozytywnej, neutralnej, negatywnej i mieszanej tonacji dokumentów tekstowych.
  • Wynik tonacji na poziomie dokumentu i zdania: wykrywanie tonacji zarówno dokumentu, jak i poszczególnych zdań. Jeśli dokument zawiera wiele zdań, wynik tonacji jest również przypisywany do każdego zdania.
  • Wynik i kategoria tonacji: oprócz wyniku sentymentu interfejs API zwraca teraz dla tekstu kategorie tonacji (pozytywne, negatywne, neutralne i mieszane).
  • Ulepszone dane wyjściowe: analiza tonacji zwraca teraz informacje zarówno dla całego dokumentu, jak i dla poszczególnych zdań.

Interfejs żądania interfejsu API pozostaje taki sam. Dane wejściowe są takie same jak w poprzedniej wersji, ale dane wyjściowe zawierają dodatkowe informacje wymienione powyżej. Więcej informacji zawiera dokumentacja.

  • Azure Cognitive Services
  • Analiza tekstu
  • Features
  • Services

Powiązane produkty