Przejdź do głównej zawartości

Wysyłanie stanu zadań i strumieni zadań elementów runbook z usługi Automation do usługi Log Analytics

Data opublikowania: 12 sierpnia, 2016

Teraz możesz wysyłać stan zadań elementów runbook i strumienie zadań elementów runbook z usługi Azure Automation do obszaru roboczego usługi Azure Log Analytics (Operations Management Suite). Oto przykładowe przypadki użycia tej funkcji:

 • Uzyskiwanie szczegółowych informacji na temat zadań usługi Automation.
 • Wyzwalanie powiadomienia e-mail lub alertu na podstawie stanu zadania elementu runbook (niepowodzenie, wstrzymane).
 • Pisanie zaawansowanych zapytań obejmujących wiele strumieni zadań.
 • Korelowanie zadań z wielu kont usługi Automation.
 • Wizualizowanie historii zadań w czasie.

Gdy dzienniki są wysyłane do usługi Log Analytics, możesz pisać zapytania względem dzienników usługi Automation i konfigurować alerty. Oto kilka przykładowych zapytań pokazujących, jak można użyć tych dzienników:   

 • Zadania wstrzymane lub zakończone niepowodzeniem: Category=JobLogs (ResultType=Failed || ResultType=Suspended)
 • Zadania ze strumieniami błędów (według identyfikatora zadania): Category=JobStreams StreamType_s=Error | measure count() by JobId_g
 • Badanie strumieni zadania: Category=JobStreams JobId_g="TUTAJ WSTAW IDENTYFIKATOR ZADANIA ELEMENTU RUNBOOK" | sort TimeGenerated | select ResultDescription
 • Historia zadań w czasie: Category=JobLogs NOT(ResultType="Started") | measure Count() by ResultType interval 1day

Aby dowiedzieć się więcej na temat wysyłania dzienników usługi Automation do usługi Log Analytics, zobacz Przekazywanie stanu i strumieni zadań z usługi Automation do usługi Log Analytics (OMS)

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

 

 • Automation
 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
 • Services

Powiązane produkty