Pomiń nawigację

Sprawne rozwiązywanie problemów i dostosowywanie wydajności zapytań za pomocą usługi SQL Data Warehouse

Data opublikowania: 22 lutego, 2018

Szybsze wykonywanie zapytań za pomocą usługi Azure SQL Data Warehouse właśnie stało się łatwiejsze dzięki funkcji graficznego planu wykonania w programie SQL Server Management Studio (SSMS).

Znajome środowisko rozwiązywania problemów z zapytaniami programu SQL Server zyskało rozbudowany widok przedstawiający operacje przenoszenia danych w usłudze SQL Data Warehouse. Dzięki opcji szybkiego wizualnego zidentyfikowania kosztownych etapów w rozproszonych planach SQL można podjąć odpowiednie działania i dostosować zapytania, zwiększając ich wydajność.

Aby uzyskać udoskonalone środowisko rozwiązywania problemów z zapytaniami, pobierz najnowsze wydanie programu SSMS

  • Azure Synapse Analytics
  • Features
  • SDK and Tools