TERAZ DOSTĘPNE

Azure Cost Management — zapisywanie i udostępnianie dostosowanych widoków

Zaktualizowano: 26 sierpnia, 2019

Dostosowywanie widoku w usłudze Cost Management jest łatwe — wystarczy wybrać zakres dat, pogrupować dane w celu uzyskania podziału i wybrać odpowiednią wizualizację. Przypnij widok do pulpitu nawigacyjnego (1), aby mieć do niego dostęp jednym kliknięciem, a następnie udostępnij pulpit nawigacyjny członkom zespołu. Możesz też udostępnić link bezpośredni (2) do dostosowanego widoku, dzięki czemu inne osoby mogą go kopiować i personalizować.

Aby zapisać dostosowane widoki i udostępnić je bezpośrednio z poziomu analizy kosztów, najpierw wybierz wbudowany widok, dostosuj go i kliknij polecenie Zapisz jako (3). Musisz mieć uprawnienia do usługi Cost Management na poziomie co najmniej współautora w zakresie udostępniania widoków, ale każdy użytkownik może zapisywać widoki prywatne, przypinać je do pulpitu nawigacyjnego lub udostępnić adres URL. Wszystkie widoki są dostępne z menu widoku (4). Najpierw są wyświetlane widoki prywatne, a po nich widoki udostępnione w zakresie, a następnie wbudowane wyniki, które są zawsze dostępne.

Zacznij udostępniać dostosowane widoki już dzisiaj.

Zapisywanie i udostępnianie dostosowanych widoków w usłudze Azure Cost Management

  • Zarządzanie kosztami i rozliczenia
  • Management