Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aparat reguł dla usługi Azure Content Delivery Network jest już dostępny w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Funkcja aparatu reguł dla usługi Azure Content Delivery Network jest już dostępna w wersji zapoznawczej. Aparat reguł umożliwia dostosowanie działania usługi Content Delivery Network dla poszczególnych żądań HTTP, co pozwala zoptymalizować dostarczanie zawartości do użytkowników końcowych. Wersja zapoznawcza umożliwia wykonywanie następujących działań:

  • Przekierowywanie adresów URL na podstawie warunków dopasowań w celu wymuszenia dostarczania zawartości za pośrednictwem protokołu HTTPS, przekierowywanie żądań do określonych źródeł w celu dostarczania użytkownikom najodpowiedniejszej zawartości, przekierowywanie żądań w celu obsługi innych scenariuszy. 
  • Zastępowanie ustawień buforowania na podstawie warunków dopasowań w celu zapewnienia buforowania zawartości i dostarczania jej do odpowiednich użytkowników.
  • Modyfikowanie nagłówków żądań i nagłówków odpowiedzi na podstawie warunków dopasowań w celu dostosowania żądań do źródeł i klientów. Można tworzyć nowe nagłówki, aktualizować istniejące nagłówki oraz usuwać niechciane nagłówki zarówno w ruchu przychodzącym, jak i wychodzącym. 

Nowe działania, funkcje i warunki dopasowań zostaną udostępnione wkrótce.

Dowiedz się więcej

  • Content Delivery Network
  • Services

Powiązane produkty