W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Storage — preferencje routingu są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Preferencje routingu usługi Azure Storage są teraz dostępne w wersji zapoznawczej w regionach Francja Południowa, Północno-środkowe stany USA i Zachodnio-środkowe stany USA.

Skonfiguruj preferencję routingu, aby skierować ruch sieciowy dla domyślnego publicznego punktu końcowego konta usługi Storage przy użyciu globalnej sieci firmy Microsoft lub publicznego Internetu. Zoptymalizuj pod kątem wydajności sieci w warstwie Premium przy użyciu sieci globalnej firmy Microsoft, która zapewnia wybór ścieżki o małym opóźnieniu z wysoką niezawodnością i kieruje ruch do punktu obecności znajdującego się najbliżej klienta. Alternatywnie kieruj ruch przez punkt obecności znajdujący się najbliżej twojego konta magazynu, aby obniżyć koszty sieci i zminimalizować przechodzenie przez globalną sieć firmy Microsoft.

Opcje konfiguracji routingu dla konta usługi Storage umożliwiają również publikowanie dodatkowych punktów końcowych specyficznych dla trasy. Te nowe publiczne punkty końcowe umożliwiają przesłonięcie preferencji routingu określonej dla domyślnego publicznego punktu końcowego przez jawne określenie kierowania ruchu przez określoną ścieżkę.

Dowiedz się więcej.

  • Konta magazynu
  • Features
  • Microsoft Build

Powiązane produkty