TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacje usługi Azure DevOps i ulepszenia usługi App Service

Data opublikowania: 06 września, 2019

W aktualizacji przebiegu 157 usługi Azure DevOps dodaliśmy do list prac kolumny zestawień, które umożliwiają śledzenie postępu w hierarchiach elementów roboczych (np. epików/funkcji/scenariuszy użytkowników). Dodaliśmy również wiele ulepszeń procesu wdrażania aplikacji usługi App Service.

 

Więcej informacji można znaleźć na poniższej liście funkcji.

Ogólne:

Azure Boards:

Azure Repos:

Azure Artifacts:

Azure Pipelines:

Raportowanie:

  • Azure DevOps
  • Features

Powiązane produkty