Rezerwacje platformy Azure: nowe środowisko i interfejsy API zakupów rezerwacji

Data opublikowania: 19 kwietnia, 2019

Wprowadzamy nowy interfejs użytkownika i nowe interfejsy API do kupowania rezerwacji platformy Azure. Możesz teraz dodać wiele produktów do koszyka i kupić je razem w witrynie Azure Portal lub kupić je osobno przy użyciu interfejsów API rezerwacji.

Nowy interfejs użytkownika zawiera też rekomendacje dotyczące zakupu w zakresie rozmiaru maszyny wirtualnej o spójnym użyciu w ciągu ostatnich 30 dni, aby ułatwić wybór rozmiaru maszyny wirtualnej.

Każdy produkt w koszyku jest przetwarzany jako osobna transakcja. Niepowodzenie zakupu jednego produktu nie ma wpływu na pozostałe produkty w koszyku. Pozostałe produkty nadal zostaną zakupione.

Nowy interfejs użytkownika zakupów

Możesz teraz kupować rezerwacje platformy Azure i plany oprogramowania za pomocą interfejsów API REST. Więcej informacji można znaleźć w dokumentach rezerwacji.

Oto przykładowe żądanie zakupu przy użyciu interfejsu API:

PUT https://management.azure.com/providers/Microsoft.Capacity/reservationOrders/<GUID>?api-version=2019-04-01

Treść żądania:

{
 "sku": {
    "name": "standard_D1"
  },
 "location": "westus",
 "properties": {
    "reservedResourceType": "VirtualMachines",
    "billingScopeId": "/subscriptions/ed3a1871-612d-abcd-a849-c2542a68be83",
    "term": "P1Y",
    "quantity": "1",
    "displayName": "TestReservationOrder",
    "appliedScopes": null,
    "appliedScopeType": "Shared",
    "reservedResourceProperties": {
      "instanceFlexibility": "On"
    }
  }
}
 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

  • Features
  • Management
  • Pricing & Offerings