Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Przechowywanie usługi Azure Monitor Log Analytics można teraz skonfigurować według typu danych

Data opublikowania: 08 października, 2019

Przechowywanie danych w usłudze Azure Monitor Log Analytics można teraz skonfigurować dla każdego typu danych, zamiast jednego ustawienia przechowywania dla całego obszaru roboczego.  

Konfigurowanie przechowywania dla każdego typu danych za pomocą prostych poleceń programu ARM jest łatwe. Aby sprawdzić przechowywanie dla typów danych w obszarze roboczym, wykonaj polecenie GET na zasobie podrzędnym Tabele:

GET /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-00000000000/resourceGroups/MyResourceGroupName/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/MyWorkspaceName/Tables/SecurityEvent?api-version=2017-04-26-preview

Ustawianie przechowywania także jest proste i wygląda podobnie. Aby na przykład ustawić przechowywanie danych SecurityEvents przez 730 dni:

PUT /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-00000000000/resourceGroups/MyResourceGroupName/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/MyWorkspaceName/Tables/SecurityEvent?api-version=2017-04-26-preview {"properties":  {"retentionInDays": 730 } }

Ta nowa elastyczność ustawiania przechowywania dla poszczególnych typów danych może pomóc w obniżeniu kosztów przechowywania danych. W przypadku danych, których zbieranie rozpoczęło się w październiku 2019 r. (kiedy ta funkcja została udostępniona), skrócenie przechowywania dla niektórych typów danych może z czasem spowodować zmniejszenie ogólnych kosztów przechowywania. W przypadku danych zebranych wcześniej ustawienie krótszego czasu przechowywania dla pojedynczego typu danych nie będzie miało wpływu na koszty przechowywania.

Dowiedz się więcej i poznaj dodatkowe porady dotyczące używania tej funkcji. 

<div"> </div">

  • Management