Interfejs API REST usług Recovery Services — przełączanie do interfejsu API w wersji 2019-05-13 lub nowszej

Data opublikowania: 01 października, 2019

Jeśli uzyskujesz dostęp bezpośrednio do interfejsu API REST elementów chronionych przez kopię zapasową (nie dotyczy witryny Azure Portal, programu PS i interfejsu wiersza polecenia), natychmiast przełącz się na interfejs API w wersji 2019-05-13 lub nowszej.

Obsługa interfejsu API w wersjach starszych niż 2019-05-13 zakończy się 1 października 2019 r. (trwa już wdrażanie i dokładne daty zostaną zaktualizowane później). Było to spowodowane przez problem z przerzucaniem certyfikatu. Przejrzeliśmy wszystkie interfejsy API, których to dotyczy, i ustaliliśmy, że problem dotyczy tylko wersji 2019-05-13. 

Jeśli używasz tego interfejsu API do pobierania kopii zapasowej plików i folderów za pomocą elementów agenta usług Microsoft Recovery Services (MARS), dla wersji interfejsu API starszych niż 2019-05-13 zostanie wprowadzona zmiana w umowie. Obecnie trwa opracowywanie dokumentu dotyczącego interfejsu API środowiska Swagger i dokładne daty zostaną wkrótce zaktualizowane.

Jeśli obecnie pobierasz elementy agenta usług Microsoft Recovery Services (MARS) za pomocą tego interfejsu API i nie możesz zaczekać na opublikowanie dokumentu dotyczącego środowiska Swagger, wyślij do nas wiadomość e-mail.

  • Recovery Services
  • Azure Backup
  • Management
  • Services