Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Minimalny rozmiar maszyny wirtualnej dla węzłów głównych klastra usługi Azure HDInsight

Data opublikowania: 06 stycznia, 2020

Od 6 kwietnia 2020 r. jako węzły główne dla nowych klastrów usługi HDInsight klienci będą mogli wybierać tylko co najmniej 4-rdzeniowe maszyny wirtualne. Istniejące klastry będą nadal działać zgodnie z oczekiwaniami.

Każdy klaster usługi Azure HDInsight zawiera dwa węzły główne na potrzeby wdrażania i uruchamiania krytycznych usług Apache Hadoop i Spark, a także wiele węzłów procesu roboczego do przeprowadzania rzeczywistej analizy danych. Usługi Hadoop i Spark działające w węzłach głównych wymagają odpowiednich zasobów obliczeniowych i pamięci do obsługi operacji wdrażania usług i zarządzania zadaniami. Nasze rozległe doświadczenie związane z obciążeniami produkcyjnymi wskazuje, że dla węzłów głównych jest wymagana co najmniej 4-rdzeniowa maszyna wirtualna, aby zapewnić wysoką dostępność i niezawodność klastrów usługi HDInsight.

 

  • HDInsight
  • Features
  • Services

Powiązane produkty