TERAZ DOSTĘPNE

Magazyn zapytań dla usługi Azure Database for PostgreSQL jest już dostępny

Data opublikowania: 03 kwietnia, 2019

Usługa Azure Database for PostgreSQL oferuje teraz ogólnie dostępną obsługę magazynu zapytań, który jest jedną z trzech funkcji składających się na zestaw funkcji Inteligentna wydajność. Magazyn zapytań zbiera i przechowuje statystyki wykonania zapytań i rozpowszechnienia zdarzeń oczekiwania. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą badać swoją bazę danych, aby zrozumieć swoje obciążenia, zidentyfikować wąskie gardła i wykryć zmiany w wydajności zapytań. Magazyn zapytań umożliwia także włączenie dwóch dodatkowych funkcji obsługujących inteligentną wydajność: Szczegółowe informacje o wydajności zapytań oraz Zalecenie dotyczące wydajności.

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features