W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza ściślejszej integracji usługi Azure Data Explorer ze środowiskiem Python i platformą Spark

Zaktualizowano: 06 maja, 2019

Usługa Azure Data Explorer, której wprowadzenie ogłoszono niedawno, to szybka, w pełni zarządzana usługa do analizy danych, pozwalająca analizować w czasie rzeczywistym duże ilości danych przesyłanych strumieniowo. Usługa Azure Data Explorer oferuje wbudowane funkcje wykonywania zaawansowanych analiz, takie jak wykrywanie anomalii, prognozowanie i inne.  Podczas konferencji Build z radością ogłaszamy udostępnienie łącznika platformy Spark usługi Azure Data Explorer oraz możliwość uruchamiania kodu języka Python i R w tekście jako części zapytania: 

  • łącznik platformy Spark w usłudze Azure Data Explorer umożliwi klientom bezproblemowe odczytywanie danych z usługi Azure Data Explorer do ramki danych platformy Spark, a także pobieranie danych z ramki danych do tabeli usługi Azure Data Explorer.
  • Wtyczki Python i R dla usługi Azure Data Explorer umożliwią klientom osadzenie kodu w językach Python i R w ramach zapytania.

Te funkcje umożliwiają zbudowanie na platformie Spark modelu uczenia maszynowego działającego na danych w usłudze Azure Data Explorer i wykorzystanie tego modelu do szybkiego oceniania danych przesyłanych strumieniowo do usługi Azure Data Explorer. 

Dowiedz się więcej na temat tych funkcji, odwiedzając nasz blog

 

  • Azure Data Explorer
  • Open Source
  • Microsoft Build

Related Products