W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obrazy języka Python dla usługi App Service dla systemu Linux są teraz w wersji zapoznawczej

Zaktualizowano: 11 grudnia, 2018

Środowisko uruchamiania aplikacji w języku Python w usłudze Azure App Service zostało znacznie ulepszone. Wcześniej klienci, którzy chcieli wdrażać rozwiązania w języku Python na platformie Azure, mogli wybierać między uruchamianiem ich w systemie Windows oraz w kontenerach systemu Linux.  Teraz wbudowane obrazy języka Python dla usługi App Service dla systemu Linux (w wersji zapoznawczej) zapewniają znacznie lepszą i bardziej kompleksową obsługę pakietów Python, a także możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy bez konieczności używania niestandardowych kontenerów Docker. Ten nowy produkt związany z językiem Python wykrywa typowe struktury aplikacji Flask i Django do hostowania na serwerze gunicorn oraz współdziała ze sterownikami typowych baz danych, takich jak MySQL i PostgreSQL.

  • App Service (Linux)
  • Services

Related Products