Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Funkcje sieciowe w warstwie Standardowa dla usługi Azure NetApp Files

Data opublikowania: 07 października, 2021

Ogłaszamy publiczną wersję zapoznawczą funkcji sieciowych w warstwie Standardowa dla woluminówAzure NetApp Files w wybranych regionach. Stało się to możliwe dzięki innowacyjnej integracji sprzętu i oprogramowania. Funkcje sieciowe w warstwie Standardowa udostępniają rozszerzone środowisko sieci wirtualnych, aby zapewnić bezproblemowe i spójne środowisko oraz stan zabezpieczeń dla usługi Azure NetApp Files.

Teraz podczas tworzenia nowego woluminu ANF można wybierać funkcje sieciowe w warstwie Standardowa lub Podstawowa:

 • Wybranie opcji Podstawowa zapewni bieżącą funkcjonalność oraz ograniczoną skalę i funkcje.
 • Po wybraniu funkcji sieciowych w warstwie Standardowa można będzie korzystać z poniższych obsługiwanych funkcji podsieci delegowanych / woluminów ANF:
 1. Zwiększone limity adresów IP dla sieci wirtualnych z woluminami ANF równe maszynom wirtualnym, aby umożliwić klientom aprowizowanie woluminów ANF w istniejących topologiach/architekturach. Eliminuje to konieczność zmiany architektury topologii sieci w celu używania usługi ANF na potrzeby obciążeń takich jak VDI, WVD lub AKS.
 2. Ulepszone zabezpieczenia sieciowe z obsługą sieciowych grup zabezpieczeń w delegowanej podsieci usługi Azure NetApp Files. Sieciowe grupy zabezpieczeń w podsieciach delegowanych usługi ANF to funkcja, o którą klienci od dawna prosili, aby móc spełniać wymagania dotyczące zabezpieczeń przedsiębiorstwa.
 3. Ulepszona kontrola sieci z obsługą tras zdefiniowanych przez użytkownika prowadzących do podsieci delegowanych usługi Azure NetApp Files i z nich. Teraz możesz kierować ruch przychodzący do usługi Azure NetApp Files i wychodzący z niej za pośrednictwem wybranych wirtualnych urządzeń sieciowych w celu inspekcji ruchu.
 4. Łączność za pośrednictwem bramy sieci VPN typu aktywny/aktywny skonfigurowanej pod kątem wysoce dostępnej łączności do usługi AND ze środowiska lokalnego.
 5. Łączność ExpressRoute FastPath z usługą Azure NetApp Files. Usługa FastPath została zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności ścieżki danych (łączność o niskim opóźnieniu i wysokiej przepustowości) między siecią lokalną a siecią wirtualną platformy Azure.

Ta publiczna wersja zapoznawcza jest obecnie dostępna w regionie Północno-środkowe stany USA i będzie wprowadzana w innych regionach.  Śledź aktualizacje platformy Azure, aby uzyskać informacje o udostępnianiu nowych funkcji i regionów.

Dowiedz się więcej.

 • Azure NetApp Files
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Services

Powiązane produkty