Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Samoobsługowe środowisko z usługą Event Hubs (wersja zapoznawcza)

Data opublikowania: 04 maja, 2019

Klastry usługi Azure Event Hubs można teraz tworzyć samodzielnie bezpośrednio w witrynie Azure Portal. Ta oferta dla jednej dzierżawy jest objęta umową SLA gwarantującą dostępność na poziomie 99,99% i jest dostępna tylko w warstwie cenowej Dedykowana. Utworzenie klastra do umieszczenia w nim centrów zdarzeń daje następujące korzyści:

  • Hosting z pojedynczą dzierżawą dający większą wydajność z gwarantowaną pojemnością przy pełnej skali, co pozwala na mierzony w gigabajtach ruch przychodzący danych strumieniowych z milionami zdarzeń na sekundę przy zachowaniu w pełni trwałego magazynu i opóźnień krótszych niż sekunda.
  • Funkcja przechwytywania dostępna bez dodatkowych kosztów, dzięki czemu można bez wysiłku łączyć w partie i dostarczać zdarzenia do usługi Azure Storage lub Azure Data Lake.
  • Znaczne oszczędności na kosztach chmury dla usługi Event Hubs dzięki zastosowaniu stałego naliczania godzinowego przy skalowaniu infrastruktury z użyciem usługi Event Hubs w warstwie Dedykowana.
  • Brak konserwacji, ponieważ klaster automatycznie zarządza równoważeniem obciążenia, aktualizacjami systemu operacyjnego, poprawkami zabezpieczeń i partycjonowaniem. Dzięki temu mniej czasu będziesz spędzać na konserwacji infrastruktury, a więcej na pracy nad funkcjami po stronie klienta.
  • Wyłączny dostęp do przyszłych funkcji, takich jak używanie własnego klucza (BYOK).

W samoobsługowym środowisku w witrynie Azure Portal (wersja zapoznawcza) można tworzyć klastry z pojedynczą jednostką wydajności w wybranych regionach strategicznych. Klastry większe, do 20 jednostek wydajności, lub w innych regionach także będą dostępne po bezpośrednim zgłoszeniu wniosku do zespołu usługi Event Hubs. Aby uzyskać więcej informacji o klastrach usługi Event Hubs w naszej ofercie Dedykowana, odwiedź stronę internetową z dokumentacją usługi Azure Event Hubs w warstwie Dedykowana.

  • Event Hubs
  • Features
  • Services

Powiązane produkty