Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Pakiet administracyjny programu SCOM dla wystąpienia zarządzanego Azure SQL jest teraz dostępny

Data opublikowania: 08 maja, 2020

Pakiet administracyjny programu System Center Operations Manager (SCOM) dla wystąpienia zarządzanego SQL jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej. Umożliwia on tworzenie hybrydowych rozwiązań do monitorowania zasobów w środowisku lokalnym i w centrach danych oraz wystąpień zarządzanych SQL w chmurze.

Program SCOM umożliwia administratorom centrów danych wdrażanie, konfigurowanie i monitorowanie operacji, usług, urządzeń i aplikacji w wielu systemach w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie nimi w jednym miejscu. Ta wersja zapoznawcza pakietu administracyjnego dla wystąpienia zarządzanego Azure SQL rozszerza możliwości programu SCOM. Dzięki temu program SCOM zyska hybrydowe funkcje monitorowania umożliwiające monitorowanie serwerów SQL i innych zasobów w środowisku lokalnym i w centrach danych, a także wystąpienia zarządzanego SQL w chmurze. Funkcje monitorowania dostępne w ramach tego pakietu administracyjnego są na tym samym poziomie, co w najnowszym obsługiwanym pakiecie administracyjnym programu SCOM dla programu SQL Server. Ponadto zapewnia on funkcje automatycznego odnajdowania i konfigurowania wystąpień zarządzanych SQL oraz obsługę uwierzytelniania usługi Azure Active Directory (Azure AD).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pakiet administracyjny dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database (7.0.21.0).

  • Features
  • Services