Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza podstawowego zestawu reguł OWASP ModSecurity w wersji 3.2 dla usługi Azure Web Application Firewall

Data opublikowania: 07 lipca, 2021

Ogłaszamy publiczną wersję zapoznawczą wdrożeń podstawowego zestawu reguł zabezpieczeń 3.2 (CRS 3.2) projektu Open Web Application Security Project (OWASP) ModSecurity dla usługi Azure Web Application Firewall (WAF) działających w usłudze Application Gateway. Ta wersja oferuje lepszą ochronę przed lukami w zabezpieczeniach internetowych, zmniejszoną liczbę wyników fałszywie dodatnich i poprawę wydajności. Ogłaszamy również zwiększenie limitu przekazywanych plików i limitu rozmiaru treści żądania odpowiednio do 4 GB i 2 MB.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz naszą dokumentację reguł zarządzanych.

  • Web Application Firewall
  • Application Gateway
  • Features