Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza relacji „wiele do wielu” w usłudze Azure Analysis Services

Data opublikowania: 10 czerwca, 2019

Relacje „wiele do wielu” w usłudze Azure Analysis Services są oparte na relacjach „wiele do wielu” (M2M) w usłudze Power BI. Umożliwiają one relacje między tabelami, w których obie kolumny są nieunikatowe. Relacje „wiele do wielu” dla usług SQL Server Analysis Services 2019 zostały ogłoszone we wpisie w blogu CTP 2.4.

Można zdefiniować relację między tabelą wymiarów i tabelą faktów na poziomie szczegółowości wyższym niż kolumna klucza wymiaru. Pozwala to uniknąć konieczności normalizowania tabel wymiarów i może ulepszyć środowisko użytkownika, ponieważ wynikowy model zawiera mniejszą liczbę tabel z logicznie pogrupowanymi kolumnami. Na przykład jeśli budżet jest zdefiniowany na poziomie kategorii produktów, nie ma potrzeby normalizacji wymiaru Produkt do oddzielnych tabel, jednej z poziomem szczegółowości Produkt, a drugiej z poziomem szczegółowości Kategoria produktów.

ClientCacheRefreshPolicy
Relacje „wiele do wielu” są obecnie dostępne tylko dla aparatu. Obsługa narzędzi SQL Server Data Tools (SSDT) zostanie wprowadzona przed ogólnym udostępnieniem programu SQL Server 2019. Do tego czasu możesz tworzyć relacje „wiele do wielu” za pomocą wspaniałego narzędzia społeczności open-source Tabular Editor. Możesz też użyć interfejsów programowania i skryptów usług SSAS, takich jak TOM i TMSL.

  • Azure Analysis Services
  • Features

Powiązane produkty