Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Udostępnianie danych z usługi Microsoft Purview dla usługi Azure Storage

Data opublikowania: 01 lipca, 2022

Udostępnianie danych z usługi Microsoft Purview do udostępniania danych na miejscu dla usług Azure Data Lake Storage (ADLS Gen2) i Azure Blob Storage jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej. Dostawcy danych mogą teraz udostępniać dane na miejscu z kont usług Azure Data Lake Storage Gen2 i Blob Storage, w ramach organizacji i między organizacjami, nie powielając ich przy tym, i centralnie zarządzać działaniami udostępniania w usłudze Microsoft Purview. Konsumenci danych mogą mieć teraz dostęp do udostępnionych danych niemalże w czasie rzeczywistym. Mogą również używać tych udostępnionych danych na potrzeby przetwarzania i uzyskiwania szczegółowych informacji oraz szybciej niż kiedykolwiek czerpać korzyści z danych w skali chmury. Opłaty za dostęp do danych w magazynie i transakcje są naliczane dla konsumentów danych na podstawie ich użycia. Dostawcy danych nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. 

Ta publiczna wersja zapoznawcza jest początkowo dostępna dla magazynu w następujących regionach świadczenia platformy Azure: Kanada Środkowa, Kanada Wschodnia, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Australia Wschodnia, Japonia Wschodnia, Korea Południowa i Północna Republika Południowej Afryki. 

Dowiedz się więcej 

Zajrzyj na blog Microsoft Tech Community, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działa udostępnianie danych w usłudze Microsoft Purview w przypadku usługi Azure Storage i jak organizacje mogą korzystać z tej możliwości. 

Zacznij od przeczytania tematów Jak udostępniać dane i Jak odbierać udział.

Obejrzyj pokaz wideo.

  • Microsoft Purview
  • Features

Powiązane produkty