Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Firma Microsoft dodaje pełną obsługę protokołu IPv6 w sieciach wirtualnych platformy Azure

Data opublikowania: 23 kwietnia, 2019

Łączność z użyciem podwójnego stosu IPv4/IPv6 umożliwia przeniesienie prywatnej przestrzeni adresowej IPv6 na platformę Azure i łączenie się w sieciach wirtualnych z użyciem protokołu IPv6.  Dzięki temu można rozwiązać problemy związane z wyczerpaniem puli wolnych adresów IPv4, dostosować się do wymogów prawnych i rozwijać się na rosnących rynkach rozwiązań mobilnych i Internetu rzeczy wraz ze swoimi aplikacjami na platformie Azure.

Z protokołu IPv6 korzystają:

 • Instytucje rządowe i klienci ze ściśle regulowanych branż
 • Aplikacje Internetu rzeczy, które potrzebują ogromnej puli dostępnych adresów IPv6
 • Klienci potrzebujący natywnej (a nie wykorzystującej translację) łączności między aplikacjami platformy Azure a urządzeniami przenośnymi obsługującymi protokół IPv6  
 • Klienci wdrażający na platformie Azure wystąpienia usług z łącznością dedykowaną dla poszczególnych klientów
 • Klienci przechodzący do chmury (lub infrastruktury hybrydowej), którzy nie mają już dostępnych adresów IPv4, a uzyskanie dodatkowych adresów IPv4 jest dla nich niemożliwe lub zbyt kosztowne.  

Ponadto usługa sieć wirtualna z podwójnym stosem:

 • Korzysta ze sprawdzonej łączności między maszynami wirtualnymi platformy Azure a Internetem z użyciem protokołu IPv6
 • Umożliwia hostowanie na platformie Azure architektur opartych w pełni na protokole IPv6, z łącznością protokołu IPv6 między maszynami wirtualnymi w sieci wirtualnej, sieciowymi grupami zabezpieczeń protokołu IPv6, zdefiniowanymi przez użytkownika trasami protokołu IPv6 oraz równoważeniem obciążenia między maszynami wirtualnymi 
 • Umożliwia klientom zdefiniowanie własnej przestrzeni adresowej IPv6 na platformie Azure odpowiednio do potrzeb Twoich aplikacji lub klientów
 • Umożliwia „uaktualnienie w miejscu do podwójnego stosu”, czyli dodanie łączności z użyciem protokołu IPv6 do istniejących aplikacji bez konieczności ponownego wdrożenia
 • Zapewnia maksymalną elastyczność wdrażania usług, dzięki czemu jedno wystąpienie usługi może łączyć się z klientami internetowymi korzystającymi zarówno z IPv4, jak i IPv6

Łączność z użyciem podwójnego stosu w wersji zapoznawczej będzie dostępna globalnie, we wszystkich regionach chmury publicznej Azure — wypróbuj ją w dowolnie wybranym regionie. 

Dowiedz się więcej.

 • Virtual Network
 • Services

Powiązane produkty