Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Eksport dzienników usługi Azure Monitor do wielu miejsc docelowych

Data opublikowania: 25 maja, 2021

Teraz możesz utworzyć 10 reguł eksportowania danych w obszarze roboczym analizy dzienników i elastycznie decydować, które tabele będą eksportowane i do jakich miejsc docelowych. Możesz zdefiniować maksymalnie 10 włączonych reguł dla 10 różnych miejsc docelowych (kont magazynu lub centrów zdarzeń). Ta zmiana pozwala rozwiązać następujące kwestie:

  • Limit szybkości centrum zdarzeń — gdy miejsce docelowe ogranicza limit w celu osiągnięcia maksymalnego automatycznego przyrostu (20 TU) lub maksymalnego obsługiwanego limitu dla standardowej jednostki SKU, utwórz dodatkowe reguły eksportowania do różnych przestrzeni nazw i podziel tabele między nimi.
  • Limit szybkości konta magazynu — gdy miejsce docelowe ogranicza limit (10 Gb/s w USA i Europie), utwórz dodatkowe reguły eksportowania do różnych kont magazynu i podziel tabele między nimi.
  • Nie wszystkie dzienniki są istotne dla tej samej jednostki biznesowej — różne dzienniki można eksportować do różnych miejsc docelowych.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Monitor
  • Features
  • Management

Powiązane produkty