Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Integracja usługi Event Grid z usługą AKS

Data opublikowania: 14 lipca, 2021

Ogłaszamy publiczną wersję zapoznawczą usługi AKS jako źródła zdarzeń dla usługi Azure Event Grid.

Usługa Azure Event Grid umożliwia łatwe tworzenie aplikacji za pomocą architektur opartych na zdarzeniach. Po wybraniu zasobu platformy Azure do subskrybowania, wystarczy dostarczyć procedurę obsługi zdarzeń lub punkt końcowy elementu webhook, aby wysłać zdarzenie do usługi i podjąć akcję po otrzymaniu subskrybowanego zdarzenia. 

Dzięki publicznej wersji zapoznawczej integracji usługi AKS z usługą Azure Event Grid, możesz teraz subskrybować następujące zdarzenia w celu zautomatyzowania operacji usługi AKS:

  • Zdarzenie usługi AKS na potrzeby uaktualnienia dostępności nowej wersji platformy Kubernetes
  • Zdarzenie usługi AKS na potrzeby uaktualnienia dostępności nowej wersji obrazu węzła

Dowiedz się więcej.

Odwiedź stronę produktu.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Microsoft Inspire